Vakleerkracht bewegingsonderwijs die af en toe de klimmuur test! (0,8 FTE)

Omschrijving

Speel jij straks in de Eredivisie van het basisonderwijs?

Wij zijn op zoek naar leerkrachten met passie voor hun vak én de drive om leerlingen in Amsterdam Zuidoost een goede basis te bieden. Bij Zonova speel je iedere dag op het hoogste niveau.


Wij zoeken een actieve gymleerkracht voor 0,8 FTE. Een verbinder die bewegen ademt en oog heeft voor de ontwikkeling van de kinderen, zowel op motorisch als sociaal vlak. Jouw enthousiasme is aanstekelijk, gym is gewoon leuk!

Naast het geven van uitdagende gymlessen, houd je je ook bezig met de organisatie van bijvoorbeeld schoolvoetbal, de Koningsspelen en het kamp van groep 8.


Knotwilg

IKC Knotwilg bevindt zich in Amsterdam-Zuidoost in de Wijk Gein en is een van de scholen van Stichting Zonova. Gezamenlijk verzorgen wij het onderwijs in Amsterdam Zuidoost. Knotwilg doet dit op levensbeschouwelijke grondslag. Omdat wij het belangrijk vinden de diverse talenten van de kinderen aan te spreken, organiseren wij tal van activiteiten. Op Knotwilg wordt er naast aandacht voor de kennisvakken als taal, rekenen, spelling en wereldoriëntatie, ook ingezet op creatieve vakken als beeldende vorming, techniek, muziek en beweging. We willen er voor zorgen dat leerlingen zich in hun geheel optimaal ontwikkelen. Knotwilg is een school waar kinderen samen leren, samen spelen en samen werken. Op Knotwilg is verbondenheid met elkaar en de omgeving de hoogste prioriteit!

En last but not least..... we zitten in een HAGELNIEUW gebouw, met een gymzaal in de school (met klimmuur!) en een prachtige daktuin.

Vereisten

Wij vragen:

  • Onderwijsbevoegdheid PO
  • Afgeronde Lerarenopleiding Lichamelijk Opvoeding (ALO)
  • Verbindend vermogen
  • Teamplayersmentaliteit


Jouw werkgever

knotwilg valt onder Stichting Zonova. Bij Zonova zijn 19 basisscholen aangesloten, elk met hun eigen identiteit. Maar met de gezamenlijke overtuiging dat een school niet alleen goed en vooral passend onderwijs moet geven, maar ook bijdraagt aan de samenleving. Voor teams en individuele medewerkers is er een divers scholingsaanbod, om kennis te vergroten en vooral ook te delen. Zo blijf je geïnspireerd en kun je bouwen op de best practices van jouw collega's. Als je dat wilt natuurlijk. We hebben schooloverstijgende leerteams en staan altijd open voor ontwikkeling, binnen en buiten de grenzen van onze stichting. In de Cao PO zijn de arbeidsvoorwaarden prima geregeld.


De (transfer)bonus van Amsterdam Zuidoost?

-Je haalt het beste uit jezelf
-Je maakt iedere dag een verschil
-Je krijgt 10,5% Arbeidsmarkttoelage (Gerekend met loon Cao PO 2021)
-Je krijgt Amsterdamtoeslag (€2310,- in 2021-2022)*
-Wij werken samen met Rochdale en kunnen passende woonruimte in Zuidoost regelen!*

*Deze regelingen zijn van toepassing op Nederlands bevoegde leerkrachten PO


Ga jij de uitdaging aan?

Solliciteer dan direct! Je kunt natuurlijk ook contact opnemen met Maartje Debeij, schoolcoördinator, voor meer informatie.

E-mail: m.debeij@knotwilg.nl