Orthopedagoog/psycholoog Adviesteam Zonova (0,6-0,8FTE)

Omschrijving

Wij zoeken een flexibele orthopedagoog/psycholoog die het ambulante Adviesteam van Zonova komt versterken.


Het adviesteam is een team van interne experts (orthopedagogen, psychologen en gedragswetenschappers) die leerlingonderzoek en leerlingbegeleiding uitvoeren en scholen kunnen voorzien van advies op het gebied van passend onderwijs. Zij krijgen supervisie en werkbegeleiding van een GZ psycholoog/NVO orthopedagoog generalist.


Wat doe jij?

Je verricht onderzoek op basis van handelingsgerichte diagnostiek en geeft door middel van arrangementen begeleiding aan kinderen met uiteenlopende zorgen, waaronder leerproblemen/achterstanden, angst- en stemmingsklachten, stress/trauma, aandacht- en concentratieproblemen en emotieregulatie problemen. De ondersteuning vanuit het Adviesteam is ondersteunend aan het aanbod van de school en zorgt dat het beter gaat met de leerling in de onderwijsleersituatie op het gebied van leren- en of gedrag.

Samen met het team van adviseurs ontwikkel je beleid rondom onderwijs, zorg en ondersteuning van leerlingen, opvoeders, leraren, IB-ers en scholen. Je bent daarom naast onderzoeker ook een belangrijke schakel in de kwaliteitszorg binnen stichting Zonova.

Vereisten

-Je bent orthopedagoog of psycholoog

-Je kent jouw weg binnen het Amsterdamse zorgnetwerk
-Flexibiliteit en samenwerking zijn termen waarin je je herkent

-Je houdt van de diversiteit en dynamiek van Amsterdam Zuidoost


Jouw werkgever: Zonova

Bij Zonova zijn 19 basisscholen aangesloten, elk met hun eigen identiteit. Maar met de gezamenlijke overtuiging dat een school niet alleen goed en vooral passend onderwijs moet geven, maar ook bijdraagt aan de samenleving. Voor teams en individuele medewerkers is er een divers scholingsaanbod, om kennis te vergroten en vooral ook te delen. Zo blijf je geïnspireerd en kun je bouwen op de best practices van jouw collega's. Als je dat wilt natuurlijk. We hebben schooloverstijgende leerteams en staan altijd open voor ontwikkeling, binnen en buiten de grenzen van onze stichting. In de Cao PO zijn de arbeidsvoorwaarden prima geregeld.