Leerkracht (ondersteuner) met warme glimlach voor onze instroomgroep (0,6-1 FTE)

Omschrijving

We zoeken een leerkracht of sterke leerkrachtondersteuner voor onze instroomgroep. In deze instroomgroep starten de kinderen die vier zijn geworden vanuit onze dagopvang en voorschool. 

De Brink

IKC De Brink kent een jong, enthousiast en ambitieus team, gericht op het geven van modern en aantrekkelijk onderwijs. Naast de reguliere groepen in de onderbouw hebben we ook een groeiklas voor twee dagdelen in de week. In deze kleine groep krijgen kwetsbare kleuters extra ondersteuning in sociaal emotionele ontwikkeling, taalvaardigheid en taakgerichtheid.

We werken met de methodiek van Stichting LeerKRACHT. Samen lessen voorbereiden, regelmatig bij elkaar een les bekijken aan de hand van haalbare doelen. Dat is bij ons routine. De inspectie heeft de school het predicaat “GOED” gegeven. Met name professionele samenwerking van het team en kwaliteitscultuur zijn benoemd als sterke punten.

We geloven in de talenten van onze leerlingen. We werken samen met onze vakdocenten ( muziek, beeldende vorming, bewegingsonderwijs en drama) en specialisten ( logopedie, ergotherapie, gedragsspecialist) aan een breed aanbod, dat elk kind uitdaagt zich optimaal te ontwikkelen. Onze school ligt in Amsterdam Zuidoost. Team, ouders en leerlingen vormen een gemeenschap rondom de school met een rijkdom aan diversiteit en verschillende culturen. We vormen samen met welzijnsorganisatie Swazoom en KDV Buddies een IKC.

Bij de school kan gratis geparkeerd worden. Ook zijn we goed bereikbaar met openbaar vervoer. Gemeente Amsterdam en het bestuur van Stichting Zonova bieden een verhoogde en uitgebreide reiskostenvergoeding

Vereisten

  • Onderwijsbevoegdheid PO, PABO-diploma (pré, geen must)
  • Sterke pedagogische en didactische vaardigheden 


Reageren of meer informatie?
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Astrid Limmen, Directeur IKC De Brink.
E-mail: a.limmen@ikcdebrink.nl                           Telefoon: 06 14159219

Jouw werkgever

De Brink valt onder Stichting Zonova. Bij Zonova zijn 19 basisscholen aangesloten, elk met hun eigen identiteit. Maar met de gezamenlijke overtuiging dat een school niet alleen goed en vooral passend onderwijs moet geven, maar ook bijdraagt aan de samenleving. Voor teams en individuele medewerkers is er een divers scholingsaanbod, om kennis te vergroten en vooral ook te delen. Zo blijf je geïnspireerd en kun je bouwen op de best practices van jouw collega's. Als je dat wilt natuurlijk. We hebben schooloverstijgende leerteams en staan altijd open voor ontwikkeling, binnen en buiten de grenzen van onze stichting. In de Cao PO zijn de arbeidsvoorwaarden prima geregeld.


De (transfer)bonus van Amsterdam Zuidoost?

-Je haalt het beste uit jezelf
-Je maakt iedere dag een verschil
-Je krijgt 10,5% Arbeidsmarkttoelage (Gerekend met loon Cao PO 2021)
-Je krijgt Amsterdamtoeslag (€2310,- in 2021-2022)*
-Wij werken samen met Rochdale en kunnen passende woonruimte in Zuidoost regelen!*

*Deze regelingen zijn van toepassing op Nederlands bevoegde leerkrachten PO