Overslaan naar content

Leerkracht onderbouw met grote glimlach

Op locatie
  • Amsterdam, Noord-Holland, Nederland
Achtsprong

Functieomschrijving

Voor een nieuw te starten groep, een instroomgroep, zoeken wij een specialist in de onderbouw voor 4 of 5 dagen in de week.

Een goed pedagogisch klimaat is voor jou de standaard, mét oog voor de leerlijn. Je bent onderlegd in ontwikkelpsychologie en creëert met gemak een rijke leeromgeving, zodat er een stevige basis wordt gelegd. Bovendien heb je een duidelijke visie op de hedendaagse onderwijsontwikkelingen richting het jonge kind. En een zesde zintuig voor kleine problemen, die je oplost met een grote glimlach.


Achtsprong

'Er is niets zo ongelijk als de gelijke behandeling van ongelijken' (Prof. dr. H. Galjaard)

Achtsprong is een vreedzame gezonde school op levensbeschouwelijke grondslag. In ons onderwijs willen we aansluiten op de individuele ontwikkelbehoeften van het kind, rekening houdend met de belevingswereld en culturele achtergrond. Het team werkt samen met ouders en leerlingen om een veilig en vreedzaam pedagogisch klimaat te creëren, waarin relatie, autonomie, een op groeigerichte mindset, zelfreflectie en competentieontwikkeling belangrijke facetten zijn. De veelzijdigheid van het curriculum, het pedagogisch klimaat én de focus op het creëren van kansengelijkheid maken dat leerlingen optimaal hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. Het onderwijsprogramma is uitdagend, betekenisvol, op maat en biedt alle mogelijkheden tot ontplooiing. We zijn ervan overtuigd dat iedereen een talent heeft. Dit talent willen we de ruimte geven tot bloei te komen door een omgeving te zijn die positieve hoge verwachtingen heeft van de leerlingen en hen begeleidt in het optimaal benutten van kansen en mogelijkheden.

Onze kernwaarden zijn: * Veiligheid * Ontwikkeling * Eigenaarschap

Voor de tweeënhalf tot vierjarigen is er de voorschoolse opvang, deze wordt verzorgd door Hoky Poky. Naast de reguliere groepen wordt er onderwijs geboden in een schakelklas 3 en de Spurtgroep. We werken veel met muziek en vanaf groep 5 doen onze leerlingen mee aan het leerorkest. Na een periode van uitproberen kiezen zij voor één muziekinstrument, dat ze tot en met groep 8 iedere week beter leren bespelen.

Wij hanteren op Achtsprong een continurooster, het vijf-gelijke-dagenmodel.

Vereisten

  • Onderwijsbevoegdheid PO, PABO-diploma
  • Sterke pedagogische en didactische vaardigheden


Reageren of meer informatie?

Voor meer informatie of een afspraak kun je contact opnemen met Mia O'Niel:

e-mail: directie@achtsprong.nl

Tel: 020 6967257


Jouw werkgever

De Achtsprong valt onder Stichting Zonova. Bij Zonova zijn 19 basisscholen aangesloten, elk met hun eigen identiteit. Maar met de gezamenlijke overtuiging dat een school niet alleen goed en vooral passend onderwijs moet geven, maar ook bijdraagt aan de samenleving. Voor teams en individuele medewerkers is er een divers scholingsaanbod, om kennis te vergroten en vooral ook te delen. Zo blijf je geïnspireerd en kun je bouwen op de best practices van jouw collega's. Als je dat wilt natuurlijk. We hebben schooloverstijgende leerteams en staan altijd open voor ontwikkeling, binnen en buiten de grenzen van onze stichting. In de Cao PO zijn de arbeidsvoorwaarden prima geregeld.


De (transfer)bonus van Amsterdam Zuidoost?
-Je haalt het beste uit jezelf
-Je maakt iedere dag een verschil
-Je krijgt 11% Arbeidsmarkttoelage 
-Je krijgt €1964,- Amsterdamtoeslag*
-Wij werken samen met Rochdale en kunnen passende woonruimte in Zuidoost regelen!*

*Deze regelingen zijn van toepassing op Nederlands bevoegde leerkrachten PO

Op locatie
Achtsprong

of

Apply with Indeed onbeschikbaar