Leerkracht instroomgroep (groep 1)

Omschrijving

Wij zoeken een enthousiaste leerkracht voor onze instroomgroep, deze start al na de herfstvakantie! Bij voorkeur voor 5 dagen in de week, maar minder is bespreekbaar.


Samen lessen voorbereiden, regelmatig bij elkaar een les bekijken, plannen aan de hand van haalbare doelen. Dat is bij ons routine. De methodiek van Stichting LeerKracht helpt ons daarbij. De inspectie heeft de school recent het predicaat “GOED” gegeven. Met name professionele samenwerking van het team en kwaliteitscultuur zijn benoemd als sterke punten.

We geloven in de talenten van onze leerlingen. We werken samen met onze vakdocenten ( muziek, beeldende vorming, bewegingsonderwijs en drama) en specialisten ( logopedie, ergotherapie, gedragsspecialist) aan een breed en uitdagend aanbod, dat elk kind uitdaagt zich optimaal te ontwikkelen.

 

Onze school ligt in Amsterdam Zuidoost. Team, ouders en leerlingen vormen een gemeenschap rondom de school met een rijkdom aan diversiteit en verschillende culturen. We vormen samen met welzijnsorganisatie Swazoom en KDV Buddies een IKC.

Bij de school kan gratis geparkeerd worden. Goed bereikbaar met openbaar vervoer. Gemeente Amsterdam en het bestuur van Stichting Zonova bieden een verhoogde en uitgebreide reiskostenvergoeding

Vereisten

Wij vragen:
- in het bezit zijn van een onderwijsbevoegdheid PO, PABO-diploma
- recente vakinhoudelijke, didactische en pedagogische kennis en vaardigheden
- het kunnen creëren van een veilig pedagogisch klimaat
- flexibiliteit en sociale vaardigheden zoals relativerings- en invoelingsvermogen
 

Reageren of meer informatie?
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Halouma Kanouch, adjunct directeur De Brink:
e-mail: directie@ikcdebrink.nl

Tel: 020 697 2685


Jouw werkgever
IKC de Brink valt onder Stichting Zonova. Bij Zonova zijn 20 basisscholen aangesloten, elk met hun eigen identiteit. Maar met de gezamenlijke overtuiging dat een school niet alleen goed en vooral passend onderwijs moet geven, maar ook bijdraagt aan de samenleving. Voor teams en individuele medewerkers is er een divers scholingsaanbod, om kennis te vergroten en vooral ook te delen. Zo blijf je geïnspireerd en kun je bouwen op de best practices van jouw collega's. Als je dat wilt natuurlijk. We hebben schooloverstijgende leerteams en staan altijd open voor ontwikkeling, binnen en buiten de grenzen van onze stichting. In de Cao PO zijn de arbeidsvoorwaarden prima geregeld.


Onze leerkrachten (bevoegd) krijgen aankomend schooljaar de "Amsterdamtoeslag", een toeslag van €2310,- op jaarbasis. (Naar rato WTF)