Leerkracht groep 5

Omschrijving

Basisschool Mobiel is een kleine school, met veel aandacht voor de groepsdynamiek in het algemeen en het welzijn van ieder kind in het bijzonder. We werken met logo 3000 en het observatie leerling volgsysteem ‘Onderbouwd’. We stimuleren bij de kinderen de groeimindset, in alle groepen wordt daar heel veel aandacht aan gegeven d.m.v. allerlei verschillende werkvormen, lessen, en een gezamenlijke taal die de kinderen bewust laat worden dat ze zelf invloed hebben op hun eigen leerproces. 


We zoeken een energieke, vrolijke leerkracht met groeimindset die:

-structuur biedt en rust uitstraalt…

-interesse heeft in taalontwikkeling

-positief reageert

-onderdeel wil zijn van een heel fijn team


Mobiel

Mobiel is een school waar kinderen samen leren, samen leven, samen spelen en samen werken. Kinderen, ouders en leerkrachten voelen zich verbonden met elkaar. Op Mobiel voelt ieder zich prettig en welkom. Het motto van Mobiel is ‘Samen Sterk!’ Samen met de ouders/verzorgers werken we aan het onderwijs en opvoeding van de wereldburger voor morgen: met kennis, vaardigheden, zelfvertrouwen en met respect voor elkaar.

Verder hebben wij als team scholing op maat gericht op pedagogisch handelen en de mogelijkheid om jonge of nieuwe collega’s te coachen. Ons team is een vrolijke mix aan leeftijden, ervaring en culturele achtergrond. Er is een gezamenlijke visie op hoe wij de kinderen willen benaderen en onderwijzen, plezier en presteren gaan bij ons hand in hand. Daarnaast is er ruimte voor ieders persoonlijke inbreng en ervaring, zodat we stapsgewijs kunnen werken aan het beste onderwijs voor onze kinderen.

Vereisten

•   in het bezit is van een Pabo diploma

•   kennis heeft van methodes en van de leerlijnen

•       affiniteit heeft met onze doelgroep

•          klassenmanagement waarin uiteenlopende niveaus begeleid kunnen worden gestructureerd kan neerzetten

 

Informatie

Mocht je meer informatie willen neem dan contact op met de directie van Mobiel: Annelies Buurmeijer, telefoonnummer 020 –6973735.


Jouw werkgever

Mobiel valt onder Stichting Zonova. Bij Zonova zijn 20 basisscholen aangesloten, elk met hun eigen identiteit. Maar met de gezamenlijke overtuiging dat een school niet alleen goed en vooral passend onderwijs moet geven, maar ook bijdraagt aan de samenleving. Voor teams en individuele medewerkers is er een divers scholingsaanbod, om kennis te vergroten en vooral ook te delen. Zo blijf je geïnspireerd en kun je bouwen op de best practices van jouw collega's. Als je dat wilt natuurlijk. We hebben schooloverstijgende leerteams en staan altijd open voor ontwikkeling, binnen en buiten de grenzen van onze stichting. In de Cao PO zijn de arbeidsvoorwaarden prima geregeld.

Onze leerkrachten (bevoegd) krijgen aankomend schooljaar de "Amsterdamtoeslag", een toeslag van €2310,- op jaarbasis. (Naar rato WTF)