Intern Begeleider / Orthopedagoog

Omschrijving

Onze nieuwe Intern Begeleider levert een bijdrage aan de ontwikkeling, de coördinatie en de uitvoering van het zorgbeleid in onze school.  Naast jouw ervaring voor de klas, ben je opgeleid voor en geoefend in het signaleren van behoeften van kinderen, ouders en collega’s. Je luistert, ziet de ander écht en kunt daar naadloos op in spelen. Je weet wat je kunt inzetten om de kinderen en ouders net dat beetje extra te bieden en welke instanties je daarvoor kunt benaderen, het zorgnetwerk binnen Amsterdam is jou welbekend. Maar bovenal heb je hart voor kinderen en onderwijs. 

Polsstok; Ik ben oké, jij bent oké
Polsstok verzorgt onderwijs op Levensbeschouwelijke grondslag. Hierbij nemen we de culturele en levensbeschouwelijke rijkdommen van de ouders en leerlingen als startpunt en ondersteunen en begeleiden we de ontwikkeling van de kinderen, zodat zij aan het eind van hun Polsstokloopbaan proactieve wereldburgers (kunnen) zijn. Ouders/verzorgers en leerkrachten ondersteunen elkaar en werken samen als educatief partners aan optimale ontwikkelingskansen voor kinderen in de leeftijdscategorie van 4 tot 12 jaar. Zowel de cognitieve, creatieve, culturele en de sociaal- emotionele ontwikkeling hebben een vaste plaats binnen het brede talent ontwikkelingsprogramma van Polsstok. Door de integrale samenwerking met verschillende instellingen en het bedrijfsleven wordt voor de ouders en leerlingen een breed aanbod gecreëerd. Hierbij staan de ontwikkeling en groei van het kind altijd centraal.

Vereisten

Dit breng je mee:

  • diploma PABO of Orthopedagogie
  • diploma IB of master SEN 
  • goede communicatieve eigenschappen, een open benadering van leerkrachten, ouders en leerlingen
  • handelingssnelheid en flexibiliteit


Jouw werkgever

Polsstok valt onder Stichting Zonova. Bij Zonova zijn 19 basisscholen aangesloten, elk met hun eigen identiteit. Maar met de gezamenlijke overtuiging dat een school niet alleen goed en vooral passend onderwijs moet geven, maar ook bijdraagt aan de samenleving. Voor teams en individuele medewerkers is er een divers scholingsaanbod, om kennis te vergroten en vooral ook te delen. Zo blijf je geïnspireerd en kun je bouwen op de best practices van jouw collega's. Als je dat wilt natuurlijk. We hebben schooloverstijgende leerteams en staan altijd open voor ontwikkeling, binnen en buiten de grenzen van onze stichting. In de Cao PO zijn de arbeidsvoorwaarden prima geregeld.


De extra's van Amsterdam Zuidoost?

-Je haalt het beste uit jezelf
-Je maakt iedere dag een verschil
-Arbeidsmarkttoelage van 11%