Intern Begeleider (0,6 FTE)

Omschrijving

Onze nieuwe Intern Begeleider levert een bijdrage aan de ontwikkeling, coördinatie en uitvoering van het zorgbeleid van onze school. Naast je ervaring voor de klas, word of ben je al opgeleid voor het signaleren van behoeften van kinderen, ouders en collega’s. Je luistert goed, bent een snelle denker die tijdens soms lastige gesprekken al analyseert en verbanden legt. Je weet wat je kunt inzetten om kinderen en ouders steun en richting te bieden en welke instanties je daarvoor kunt benaderen. Het zorgnetwerk binnen Amsterdam is jou welbekend. Maar bovenal heb je hart voor kinderen en onderwijs.


De Polsstok; Instrument om grote sprongen te maken.
De Polsstok verzorgt onderwijs op Levensbeschouwelijke grondslag. Hierbij nemen we de culturele en levensbeschouwelijke rijkdommen van ouders serieus en ondersteunen en begeleiden we de ontwikkeling van de kinderen, zodat zij aan het eind van hun Polsstokloopbaan proactieve wereldburgers kunnen zijn. Ouders en leerkrachten ondersteunen elkaar en werken als educatief partner samen aan optimale ontwikkelkansen voor kinderen. Zowel cognitieve als creatieve, culturele en de sociaal- emotionele ontwikkeling hebben een vaste plaats binnen het programma van De Polsstok. Als geboorteplaats van het inmiddels landelijk bekende Leerorkest, neemt muziek een belangrijke plaats in binnen het ruime programma van brede talentontwikkeling. Hierbij staan de ontwikkeling en groei van het kind altijd centraal.

Vereisten

Dit breng je mee:

  • opleiding PABO of Orthopedagogiek
  • opleiding IB of master SEN
  • goede communicatieve vaardigheden, een open benadering van leerkrachten, ouders en leerlingen
  • handelingssnelheid en flexibiliteit
  • vaardigheid met leerlingvolgsystemen als Parnassys


Jouw werkgever

De Polsstok is onderdeel van Stichting Zonova. Bij Zonova zijn 19 basisscholen aangesloten, elk met hun eigen identiteit, maar met de gezamenlijke overtuiging dat een school niet alleen goed en vooral passend onderwijs moet geven, maar ook bijdraagt aan de samenleving. Voor teams en individuele medewerkers is er een divers scholingsaanbod, om kennis te vergroten en vooral ook te delen. Zo blijf je geïnspireerd en kun je bouwen op de best practices van je collega's. In de Cao PO zijn de arbeidsvoorwaarden prima geregeld.