Groepsleerkracht met superpower! (gr. 4 of 6)

Omschrijving

Wij zoeken voor onze groep 4 of groep 6 een groepsleerkracht die structuur kan bieden en onderwijskundig sterk is. Ook ben je goed in samenwerken, bruis je van de energie, ben je flexibel en beschik je over een goede dosis humor. Oh ja, je bent ook nog iemand die elke dag weer nieuwe kansen geeft.


IKC Knotwilg 

IKC Knotwilg bevindt zich in Amsterdam-Zuidoost en telt ongeveer 250 leerlingen. Een groot aantal leerlingen is in Nederland geboren, maar er zijn grote verschillen in culturele achtergrond. Lekker divers! Knotwilg heeft 11 groepen in het onderwijs en 4 groepen in de kinderopvang. Er wordt, naast aandacht voor de kennisvakken als taal, rekenen, spelling en wereldoriëntatie, ook ingezet op creatieve vakken als beeldende vorming, techniek, muziek en beweging. We willen er voor zorgen dat leerlingen zich in hun geheel optimaal ontwikkelen. Knotwilg is een school waar kinderen samen leren, samen spelen en samen werken. Verbondenheid met elkaar en de omgeving is de hoogste prioriteit! De school heeft een continurooster met lestijden van 8:30-14.00 uur.

Vereisten

Wij vragen:

  • In bezit van onderwijsbevoegdheid PO, PABO-diploma
  • Recente vakinhoudelijke, didactische en pedagogische kennis en vaardigheden
  • Het kunnen creëren van een veilig pedagogisch klimaat
  • Flexibiliteit en sociale vaardigheden zoals relativerings- en invoelingsvermogen

De vacature is in principe fulltime.


Jouw werkgever

IKC Knotwilg valt onder Stichting Zonova. Bij Zonova zijn 19 basisscholen aangesloten, elk met hun eigen identiteit. Maar met de gezamenlijke overtuiging dat een school niet alleen goed en vooral passend onderwijs moet geven, maar ook bijdraagt aan de samenleving. Voor teams en individuele medewerkers is er een divers scholingsaanbod, om kennis te vergroten en vooral ook te delen. Zo blijf je geïnspireerd en kun je bouwen op de best practices van jouw collega's. Als je dat wilt natuurlijk. We hebben schooloverstijgende leerteams en staan altijd open voor ontwikkeling, binnen en buiten de grenzen van onze stichting. In de Cao PO zijn de arbeidsvoorwaarden prima geregeld.


De extra's van Amsterdam Zuidoost?

-Je haalt het beste uit jezelf
-Je maakt iedere dag een verschil
-In schooljaar '23-'24 wordt de Arbeidsmarkttoelage wederom uitgekeerd. Het percentage is nog niet bekend.

-Je krijgt €1964,- Amsterdamtoeslag (naar rato WTF)*
-Wij werken samen met Rochdale en kunnen passende woonruimte in Zuidoost regelen!*

*Deze regelingen zijn van toepassing op Nederlands bevoegde leerkrachten PO