Groepsleerkracht kleuters die blij wordt van onze daktuin! (1 FTE)

Omschrijving

Speel jij straks in de Eredivisie van het basisonderwijs?

Wij zijn op zoek naar leerkrachten met passie voor hun vak én de drive om leerlingen in Amsterdam Zuidoost een goede basis te bieden. Bij Zonova speel je iedere dag op het hoogste niveau.


We zoeken een enthousiaste leerkracht voor onze kleuters.

IKC Knotwilg heeft drie kleutergroepen komend jaar, die veel met elkaar zullen samenwerken. Dit doen we door middel van bijvoorbeeld Ateliers, waarbij leerlingen uit de kleutergroepen én de voorschool gemengd door elkaar spelen/werken. Elk atelier heeft een eigen onderwerp, bijvoorbeeld hoekenspel, muziek of gymnastiek. Als methode gebruiken we Schatkist, ook voor ons nog redelijk nieuw. En dus nog veel ruimte om te leren! Ter ondersteuning van de leerkrachten zijn er een onderwijsassistent en een leraarondersteuner werkzaam binnen de onderbouw.


Knotwilg

IKC Knotwilg bevindt zich in Amsterdam-Zuidoost in de Wijk Gein en is een van de scholen van Stichting Zonova. Gezamenlijk verzorgen wij het onderwijs in Amsterdam Zuidoost. Knotwilg doet dit op levensbeschouwelijk grond. IKC Knotwilg maakt deel uit van Brede School Gein, waarbij wij tal van activiteiten organiseren, omdat wij het belangrijk vinden de diverse talenten van de kinderen aan te spreken. Op Knotwilg wordt er naast aandacht voor de kennisvakken als taal, rekenen, spelling en wereldoriëntatie, ook ingezet op creatieve vakken als beeldende vorming, techniek, muziek en beweging. We willen er voor zorgen dat leerlingen zich in hun geheel optimaal ontwikkelen. Knotwilg is een school waar kinderen samen leren, samen spelen en samen werken. Op Knotwilg is verbondenheid met elkaar en de omgeving de hoogste prioriteit! 

En last but not least..... we zitten in een HAGELNIEUW gebouw, met een gymzaal in de school en een prachtige daktuin.

Vereisten

Wij vragen:

  • Onderwijsbevoegdheid PO, PABO-diploma
  • Flexibiliteit en een goed invoelingsvermogen
  • Een onderzoekende en professionele houding
  • Een teamplayersmentaliteit


Jouw werkgever

IKC Knotwilg valt onder Stichting Zonova. Bij Zonova zijn 19 basisscholen aangesloten, elk met hun eigen identiteit. Maar met de gezamenlijke overtuiging dat een school niet alleen goed en vooral passend onderwijs moet geven, maar ook bijdraagt aan de samenleving. Voor teams en individuele medewerkers is er een divers scholingsaanbod, om kennis te vergroten en vooral ook te delen. Zo blijf je geïnspireerd en kun je bouwen op de best practices van jouw collega's. Als je dat wilt natuurlijk. We hebben schooloverstijgende leerteams en staan altijd open voor ontwikkeling, binnen en buiten de grenzen van onze stichting. In de Cao PO zijn de arbeidsvoorwaarden prima geregeld.


Ga jij de uitdaging aan?

Solliciteer dan direct!
Je kunt natuurlijk ook contact opnemen met Maartje Debeij, schoolcoördinator, voor meer informatie.

E-mail: m.debeij@knotwilg.nl


De extra's van Amsterdam Zuidoost?

-Je haalt het beste uit jezelf
-Je maakt iedere dag een verschil
-In schooljaar '23-'24 wordt de Arbeidsmarkttoelage wederom uitgekeerd. Het percentage is nog niet bekend.

-Je krijgt €1964,- Amsterdamtoeslag (naar rato WTF)*
-Wij werken samen met Rochdale en kunnen passende woonruimte in Zuidoost regelen!*

*Deze regelingen zijn van toepassing op Nederlands bevoegde leerkrachten PO