Overslaan naar content

Daadkrachtige leerkracht onderbouw (0,8-1,0 FTE)

Op locatie
 • Amsterdam, Noord-Holland, Nederland
De Blauwe Lijn

Functieomschrijving

We staan midden in de gemeenschap en zijn verbonden met de buurt, ouders en scholen. Zo leren we van en mét elkaar, en creëren we samen nieuwe kansen. Vol vertrouwen en positiviteit dragen we bij aan wie jij bent als persoon. Zodat jij straks zegt: ik doe het zo! Vertel ons hoe de wereld eruitziet door jouw ogen, want jij inspireert ons om samen verder te leren, kijken en dromen. Wat heb jij nodig om je talent te ontdekken? Zonova. Zo leren we samen verder De visie van Zonova geeft aan wie we willen zijn en geeft de richting aan waar we naar toe willen. Als je je hart volgt, kom je op bijzondere plekken. Als we samengaan, komen we lichtjaren verder. Wij zijn Zonova, dé stichting voor betekenisvol onderwijs.


De openbare stichting ZONOVA is het bevoegde gezag van 20 basisscholen waaronder één school voor speciaal basisonderwijs.

Ongeacht etnisch- culturele en sociaal- economische achtergrond is de doelstelling het realiseren van onderwijs op kwalitatief hoog niveau. Professionaliteit, respect en openheid zijn kenmerken waar stichting ZONOVA voor staat. De kinderen op de Blauwe Lijn leren hun talenten optimaal ontwikkelen op hun reis in de kleurrijke wereld.

Op de Blauwe Lijn denken we ‘out of the box’ om een onderwijsjasje te creëren dat passend is voor elk kind. Op school wordt intensief gewerkt aan het verbeteren van het onderwijs. De Blauwe Lijn heeft een rijke leeromgeving waarin kinderen het onderwijs ervaren (zien/ruiken/horen/voelen). Het team van de Blauwe Lijn stimuleert de leerling talenten breed te ontwikkelen en verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen leerproces. Openbare basisschool De Blauwe Lijn is een fijne grote basisschool, met 365 leerlingen en 16 groepen.


Er wordt nauw samengewerkt met de inpandige VVE en kinderopvang. De Blauwe Lijn heeft het predikaat ‘goed’ van de inspectie. Op de Blauwe Lijn wordt intensief gewerkt aan het verbeteren van het onderwijs. Dat doen wij o.a. door te werken met de methodiek van stichting LeerKRACHT: elke dag samen een klein beetje beter. We geven passend onderwijs, samen zorgen wij dat leerlingen onderwijs op maat krijgen. We zijn continue in beweging en geloven dat goed presteren veel beter gaat als dat met plezier gebeurt. Op dit moment staat het stellen van hoge verwachting aan de leerlingen centraal. Op de Blauwe Lijn hebben we flexibele onderwijstijden. De leerlingen zijn 46 weken per jaar welkom. De school is met kerst twee weken gesloten en de laatste vier weken van de zomervakantie. De overige zes weken zijn flexibel in te vullen door leerlingen en personeel.

Vereisten

De bevlogen leerkracht is verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderwijs en het begeleiden van kinderen zoals genoemd bij de typering van de leerkracht start bekwaam en de ervaren leerkracht met de volgende aanvullingen. Motor van de pedagogische en/of didactische vernieuwingen van het onderwijs. De bevlogen leerkracht is een voorbeeld voor andere leerkrachten vanuit het functioneren in de eigen groep. De leerkracht is op de hoogte van de onderwijsontwikkelingen en ontwikkelingen in de samenleving en analyseert wat de gevolgen hiervan zijn voor zijn eigen onderwijs en de school. Op basis hiervan voert de bevlogen leerkracht aanpassingen, ontwikkelingen en vernieuwingen door in de groep. Hij/zij heeft een actieve rol bij de implementatie van onderwijsvernieuwingen.


Openbare basisschool De Blauwe Lijn zoekt een bevlogen leerkracht onderbouw (4 a 5 dagen per week) die;

 • Een professional is met affiniteit en ervaring met onze doelgroep
 • Excellente didactische- en pedagogische kwaliteiten heeft
 • Ervaring heeft met verminderen van taalachterstanden
 • Bekend is met de methode “Sil op school” en KIJK of zich hierin wil verdiepen
 • Op zijn/haar handen kan zitten zodat de leerlingen tot onderzoekend leren komen
 • Gericht is op samenwerking
 • Doorzettingsvermogen en communicatief vaardig
 • Integer en verbindend is en een relatie wil opbouwen met de kinderen en ouders


Wij bieden een enthousiast lerend team, enthousiaste leerlingen en ouders, een interessante uitdaging, goede bereikbare werkplek; met trein-, metro- en bus en gratis parkeren.


Functie-eisen

 • Onderwijsbevoegdheid PO, PABO-diploma
 • Flexibiliteit en een goed invoelingsvermogen
 • ICT-vaardig


Uw sollicitatie met CV kunt u zo spoedig mogelijk per e-mail sturen naar De Blauwe Lijn t.a.v. Els Ranzijn e.ranzijn@deblauwelijn.nl. Het sollicitatiegesprek zal zo spoedig mogelijk plaatsvinden.

Op locatie
De Blauwe Lijn

of

Apply with Indeed onbeschikbaar